Το γραφείο

Το αρχιτεκτονικό γραφείο Χριστόφορος Καρδάκης και συνεργάτες ιδρύθηκε με την σημερινή του σύνθεση και δομή το 1999 ως συνέχεια του STUDIO A+A του 1990.

Η αρχιτεκτονική, το design και η αρχιτεκτονική των εσωτερικών χώρων είναι οι βασικοί τομείς δραστηριότητας. Κατοικίες αστικές ή παραθεριστικές, ξενοδοχεία και εμπορικά κτίρια, επαγγελματικοί χώροι, εσωτερικά κατοικιών και ανακαινίσεις, ειδικά θέματα όπως ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων αλλά και ο σχεδιασμός επίπλων και αντικειμένων είναι θέματα αναθέσεων και συνεχούς συνθετικής αναζήτησης.

Το γραφείο με έδρα την Κέρκυρα και την Αθήνα, όπου και ο κύριος όγκος των αναθέσεων του, δραστηριοποιείται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως Αρκαδία, Ήπειρο, Αιγαίο, Ιόνιο, αυτόνομα ή σε επί τόπου συνεργασίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή και επισταμένη επίβλεψη των έργων.

Συμπληρωματικά των βασικών μελών του, το γραφείο συνεργάζεται με επιλεγμένους κατά περίπτωση εξωτερικούς συνεργάτες, ανάλογα των ειδικών κάθε φορά απαιτήσεων του έργου, σε θέματα ανθρωπολογίας του χώρου, περιβάλλοντος, συστημάτων ενέργειας, ειδικών φωτισμών και εφαρμογών, οργάνωσης χώρων πρασίνου κλπ.

Οι ανάγκες, οι στόχοι και τα όνειρα του εργοδότη – χρήστη, φιλτράρονται και ολοκληρώνονται, με απόλυτο σεβασμό κάθε φορά, μέσα από τις έννοιες της ιστορικής συνέπειας και μνήμης, της εδαφικής μορφολογίας, των ενδιάμεσων χώρων, της διαφάνειας αλλά και της οικονομίας.

Στοιχεία όπως το φυσικό φως, το νερό, τα φυσικά υλικά, το κλίμα, ως δημιουργοί συναισθημάτων, αλλά και οι σχέσεις ογκοπλασίας όπως των έσω με τους εξωτερικούς χώρους, συνθέτουν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που το γραφείο προτείνει για ένα άρτιο, ειλικρινή και ενεργειακά ισορροπημένο δομημένο χώρο.

Όλα τα πιο πάνω σε συνδυασμό με την συνεχή ενημέρωση για τα διεθνή αρχιτεκτονικά δρώμενα, την αναζήτηση νέων υλικών και εφαρμογών, υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική δημιουργία σε επίπεδα πάντοτε υψηλά και επίκαιρα.

briefcase