ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2009

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΞΟΙ 2005

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΙΝΟΣ 1985

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ Β ΒΡΑΒΕΙΟ 2002

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΠΗΛΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ 2012

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Α ΒΡΑΒΕΙΟ 1995